KURUMSAL İLETİŞİM

Her şirket belirli bir amaç etrafında oluşan ticari organizasyonlardır.Şirket başarısı için en önemli kriter etkin iletişimdir. Kurumsal İletişim eğitimi; firma çalışanlarının kendini ifade etme, bütünleşik bir hiyerarşik yapı ve ortak hedeflerde ortak duyguları taşıma olgusunu elde etmeye yönelik bir eğitimdir .

Devamı
DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ

Digital pazarlama araçları olarak toplu mail, sms, web site tasarımı, SEO, sosyal medya kullanımının doğru bir şekilde sağlanması gerekmektedir. Digital pazarlama yöntemleri seçilirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus; firmanın faaliyet alanına göre doğru müşteri kitlesine hitap etmesidir.

Devamı
SATIŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

İş hayatının her aşamasında öneme sahip olan satış ilkelerinin kavranması,satış sürecinin ve satış operasyonlarının etkin yönetilmesine yönelik stratejik bakış açısı kazandırılması ve kişisel satış becerilerinin en üst seviyeye çıkarılması bu eğitimin konularını içermektedir.Bu eğitimle birlikte satış gücünüz artacaktır

Devamı
SÜREÇ YÖNETİMİ

Süreç, firma kaynaklarının müşteri talep ve ihtiyacına göre değerlendirilip bilgi, hizmet veya ürüne dönüşümlerinin tanımlanabilen, ölçülebilen ve birbirine bağlı değer yaratan faaliyetler dizisidir. Süreçlerin doğru bir şekilde tanımlanması, unsurların belirlenip süreçlerin planlanmasını  kapsamaktadır.

Devamı
MÜZAKERE EĞİTİMİ

İlişkilerde umulan kazanımları elde etmek amacıyla ortaya konulması gereken soyut yada somut materyallere müzakere denir. Katılımcılara empati, iletişim çeşitleri, iletişim araçları, beden dili ve etkileme sanatı gibi konuların pratik ve teorik olarak işlendiği müzakere eğitimi verilmektedir.

Devamı
ZAMAN YÖNETİMİ

Başarı herkese eşit olarak sunulan zamanın doğru değerlendirilmesi ile ortaya çıkmaktadır. Zamana hükmetmek mümkün olmasa da ayak uydurmak mümkündür. Zamanın etkin kullanımı, acil ve önemli iş analizi, zamana göre doğru iş planlaması gibi konularda eğitim verilmektedir.

Devamı
LİDERLİK EĞİTİMİ

Liderlik kavramı insan kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli davranışların pratik anlamda uygulanmasıdır. Bu bağlamda her yönetici iyi lider değildir. Çalışanların sadakat, aidiyet ,özveri ve motivasyon anlamında iyileştirilmesi ancak iyi bir lider ile sağlanabilir.

Devamı
MOTİVASYON EĞİTİMİ

Bir insanın çalışma gücünün kaynağı motivasyondur. Bir firmanın motivasyon kaynakları ise ; şeffaf yönetim, kurum aidiyeti, bütünleşik maddi iyileştirmeler, sosyal projeler, ortak bir vizyon oluşturmaktır. Bunların nasıl elde edilecekleri hususunda eğitim verilmektedir.

Devamı
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Bir firmanın sektördeki varlığını sürdürebilmesi ve güçlü bir yapıya sahip olabilmesi için yönetimsel faaliyetlerin doğru bir şekilde planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Yönetimsel anlamda zaafiyet gösteren firmalar çürüyen ağaç gibi belli bir zaman sonra iflas edecektir.

Devamı

Bize Sorun

0 operators online

Konuşma Bitti

There was an error during connecting to the geolocalization server

Enter your email and press ENTER to receive replies directly to your mailbox